O nás

Žadatel – vedoucí partner projektu

1. CZ – Město Rokytnice v Orlických horách

starosta: Petr Hudousek

nám. Jindřicha Šimka 3

517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČ: 00275301

DIČ:CZ00275301

E-mail: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz

Tel.: +420 736 752 217

2. PL – Podziemne Miasto Osówka

Kazimierz Zdzisław Łazanowski – Prezes Zarządu

Grunwaldzka 20

58-340 Głuszyca

Regon: 021188680

NIP: 8862945872

www.osowka.pl

Zapojení partnera:

Podziemne Miasto Osówka, je subjekt ve 100% vlastnictví města Głuszyca. Nachází se
v Dolnoslezském vojvodství v jihozápadním Polsku, 6 km od hraničního přechodu Janovičky. Město spolupracovalo v minulosti s městem Rokytnice v Orlických horách na projektu zpřístupnění vojenských památek v rámci česko-polského pohraničí. Jednalo se o objekty Osówka www.osowka.pl patřící městu Głuszyce a vojenské pevnosti Hanička www.hanicka.cz v majetku města Rokytnice v Orlických horách. Podziemne Miasto Osówkabude spolupracovat s vedoucím partnerem na přípravě projektové, dále při realizaci projektu zpřístupní prostory objektu Osówka pro jejich skenování a poskytne informace pro vytvoření mobilní aplikace, filmového spotu a studijních materiálů pro žáky základních a středních škol.

3. CZ – Univerzita Hradec Králové

 Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Rector of the University of Hradec Králové

E-mail: kamil.kuca@uhk.cz

Filozofická fakulta

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

E-mail: jiri.stepan@uhk.cz

Nám. Svobody 331

500 00 Hradec Králové

IČ: 62699094

DIČ: CZ62699094

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové bude kvalifikovaně participovat v projektu formou odborných konzultací a přípravou filmového spotu, který bude sloužit jako výukový materiál pro žáky základních a středních škol. Výukový materiál o rozsahu cca 15 normostran vznikne ve spolupráci s polským partnerem z akademického prostředí Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol a studenti středních škol prozatím na území česko-polských příhraničních regionů o přibližném počtu 25 000 osob. Historický ústav se bude podílet na seminářích pro učitele základních a středních škol. Učitelé při výuce historie předají znalosti žákům o tématu vojenských opevnění na česko-polském příhraničí spojených s obdobím nacistické diktatury.

4. PL – Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Dr. Ryszard Gładkiewicz

Przewodniczący Zarzadu PCzTN

Rynek 58

50 116 Wrocław

Regon: 020530053

NIP: 8971734909

E-mail: pcztn@wp.pl

Web: pcztn.eu

Na základě dřívějšího poznání pracovníků Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe a pracovníků Historického ústavu Fylozofické faktulty Univerzity Hradec Králové bude zpracován český a polský výukový materiál o tématu vojenských opevnění na česko-polském příhraničí spojených s obdobím nacistické diktatury. Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe se bude podílet na seminářích pro učitele základních a středních škol na polské straně. Učitelé předají odborné znalosti žákům při výuce historie.