Celkový požadovaný rozpočet

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 49 890,- EUR