Konkrétní výsledky

Hlavní výstup

Hlavním výstupem projektu bude vytvoření mobilní aplikace. Zapracovány budou podklady o historických faktech od akademických odborníků.

Odborníky vytvořený výukový materiál, filmový spot budou předány prostřednictvím on-line seminářů učitelům základních a středních škol a poté dětem v česko-polském příhraničí.

Letáček v anglické, německé, polské a české mutaci obdrží informační centra česko-polských regionů. Distribuci zajistí partneři projektu. Vyhotoveny budou webové stránky projektu.